+47 900 60 025 post@foreignersagency.com

Pedersens
Service &UTlendingsbyrå

Tjenester for utlendinger

Legalisering / utarbeidelse av dokumenter

Våre partnere hjelper til med utarbeidelse av ulike typer dokumenter, samt brev av juridisk karakter og ved utarbeidelse av søknader:

 • Innhenting av oppholdstillatelse
 • Statsborgerskap
 • Rådgivning i legaliseringsspørsmål
 • Gjenforening med din familie i Norge
 • Utarbeidelse av dokumenter for ekteskap med norske statsborgere
 • Utarbeidelse av søknader, forespørsler, klagesaker, klager mv.
 • Registrering på nettsidene til offentlige etater og organisasjoner.
 • Skattekort
 • Resultatregnskap
 • Bistand til å åpne og stenge bankkonto
 • Registrering av trygd
 • Forsikring: helse, eiendom, bil m.m.

Etablering av virksomhet/firma

Politisk, lovgivningsmessig og økonomisk stabilitet i Norge bidrar i stor grad til at det er attraktivt å investere og etablere virksomhet. Her er forholdene lagt til rette for å drive lønnsom virksomhet, også av utenlandske selskaper. Åpenhet i skattesystemet muliggjør effektiv planlegging og utvikling av enhver type aktivitet.

 • Vi tilbyr bistand til registrering og drift av bedrift i Norge. Vi yter et komplett spekter av tjenester, rådgivningstjeneste, utarbeider dokumenter, hjelper til med å velge den optimale forretningsformen m.m.
 • Vi gir juridisk og økonomisk rådgivning (skatter, moms, eksport, import).
 • Vi hjelper til med valg av næringseiendomsobjekter (kontor, lager, industri, etc.)

Utdanning / Norsk språkkurs

1. Bistand ved søknad til høgskoler og videregående skoler.
Takket være mange års erfaring med å rekruttere utlendinger til ungdomsskoler og universiteter, yter våre partnere svært profesjonelle tjenester til interesserte kandidater. Vi samarbeider med mange skoler og universiteter i Norge. Våre kunder er statsborgere i Polen, Ukraina, Russland, Kasakhstan, India og Nepal.
Våre tjenester inkluderer:

 • Rådgivning om studentvisum og pedagogisk immigrasjon.
 • Bistand til valg av skole/universitet i henhold til ønsker og bakgrunn til de aktuelle kandidatene
 • Bistand til utfylling av nødvendige dokumenter
 • Bistand i visumprosessen
 • Overvåking av hele rekrutteringsprosessen
 • Under opphold i Norge yter vi bistand til å få oppholdstillatelse for studenter, løse spørsmål knyttet til overnatting, forsikring, medisinsk behandling, banktjenester mv.
  I tillegg arrangerer vi norskkurs for å forberede studiet for kandidater.

2. Norskkurs
Norskkurs er beregnet på ansatte, studenter og alle som ønsker å lære norsk.
Vi gir hjelp til å få oppholdstillatelse for studenter som deltar på norskkurs. (visumstøtte)

FOR UTLENDINGER SOM OPPHOLDER SEG I UTLANDET SENDER VI ALLE NØDVENDIGE DOKUMENTER FOR Å FÅ VISUM!

3. Attestasjon av utenlandske utdanningsdokumenter: vitnemål, sertifikater, samt bekreftelse av faglige kvalifikasjoner.

Oversettelser

Vi oversetter dokumenter som krever notariuspublicus samt vitenskapelige studier og artikler, teknisk og medisinsk litteratur og spesialisttekster.

 • Attestert: alle typer dokumenter
 • Skriftlig: nettsider, kontrakter, brev, erklæringer, tekster av en annen karakter
 • Verbal: forretningsmøter, forhandlinger, besøk til ulike institusjoner, telefonsamtaler

Prisen settes individuelt, avhengig av valgt tjeneste.

PEDERSEN

KONTAKT OSS

VÅRE HØYT KVALIFISERTE SPESIALISTER GIR KONSULTASJONER PÅ POLSK, NORSK,
RUSSISK OG ENGELSK.

+47 900 60 025