+47 900 60 025 post@foreignersagency.com

Pedersens
Service & UTlendingsbyrå

%

Success

Vi ser på hver sak individuelt og velger den mest effektive og optimale løsningen.

Etableringen av Byrået har sammenheng med økningen i innvandringen av utlendinger til Norge. Vårt mål er å gi profesjonell bistand til utlendinger i prosessen med innvandring og tilpasning i et nytt land, samt legalisering av utlendinger.

Vi gir råd og bistår med å få oppholdstillatelse, statsborgerskap, arbeidstillatelser hvis du allerede har en jobb, etablering av egen virksomhet, trygd, helseforsikring, utdanning, overnatting, ekteskapsprosedyrer og andre viktige sider ved livet i Norge.

I tillegg oversetter vi dokumenter, inkludert edsvorne, og vi kan også hjelpe med språkkurs.

For bedrifter i Norge

Norske gründere deltar ofte i legaliseringsprosessen ved å tilby jobber til utlendinger. Disse gründerne sliter ikke bare med språkproblemet, men også med formalitetene knyttet til rekruttering av utlendinger. Vi tilbyr bistand til arbeidsgivere i Norge.

Prosedyrer for å ansette utenlandske arbeidstakere, innhenting av arbeidstillatelse, dokumenter for legalisering av ansettelse av utlendinger, helseforsikring, utarbeidelse av arbeidsinvitasjoner for å få visum, norskkurs for utenlandske arbeidstakere m.m.

Kontakt

KONTAKT OSS

Våre høyt kvalifiserte spesialister gir konsultasjoner på polsk, norsk,
russisk og engelsk.

+47 900 60 025