+47 900 60 025 post@foreignersagency.com

PEDERSENS
SERVICE & UTLENDINGSBYRÅ

Bedriftstjenester i Norge

Oversettelser

  • Attestert: alle typer dokumenter.
  • Skriftlig: nettsider, kontrakter, brev, erklæringer, tekster av en annen karakter.
  • Verbal: forretningsmøter, forhandlinger, besøk til ulike institusjoner, telefonsamtaler.

Språk: norsk, polsk, engelsk, russisk, ukrainsk, arabisk.

Håndtering av dokumentasjon av utenlandske ansatte

På grunn av økningen i innvandringen til Norge, samt endringer i loven, har det oppstått noen problemer knyttet til rekruttering av utlendinger, deres lovlige opphold og formaliteter knyttet til legaliseringsprosessen.
Vi yter tjenester til norske bedrifter som ansetter utlendinger, som:

  • utarbeidelse av invitasjoner til jobb,
  • registrering av utenlandske arbeidstakere,
  • samarbeid med grensetjenester,
  • bistand til gjennomføring av lovlig opphold for utenlandske arbeidstakere (visum, innhenting av oppholdstillatelse, etc.),
  • oversettelse av dokumenter, hjelp til å løse språkproblemer,
  • juridisk råd,
  • forsikring.

Vi hjelper til i prosessen med å legalisere utenlandske arbeidere fra Polen, Ukraina, Russland, Hviterussland, Georgia, Aserbajdsjan og India.

Norskkurs for utenlandske arbeidstakere

Vi tilbyr et introduksjonskurs i norsk for nye eller eksisterende ansatte fra utlandet for å lære det grunnleggende i språket, med målsetning om å forbedre kommunikasjonen og øke produktiviteten.
Det innledende Norske språkkurset lar deg raskt mestre ferdigheter som å forstå, snakke, lese (grunnleggende kommunikasjonsnivå).

Datoer, antall timer og pris kan diskuteres.

PEDERSEN

KONTAKT OSS

VÅRE HØYT KVALIFISERTE SPESIALISTER GIR KONSULTASJONER PÅ POLSK, NORSK,
RUSSISK OG ENGELSK.

+47 900 60 025